تصویر زیر مقاومت سنگین شتران را در محدوده 270 تومان نشان میدهد. 5 برخورد و واکنش به این محدوده  نشان میدهد قیمت برای عبور از این مقاومت کار ساده ای نخواهد داشت. اما شکست این مقاومت اهداف رویایی را برای نماد به ارمغان خواهد آورد.
آرایش قیمت نسبت به اجزای ایچی موکو نیز نشان میدهد قیمت در آستانه شروع یک رالی صعودی قوی است.
ابر درحال سویچ از نزولی به صعودی است، قیمت از محدوده نازک شده ابر در استانه خروج قرار دارد. و بالای تن کن سن و کی جن سن قرار گرفته این در حالی است که خود تن کن سن توانسته کی جن سن را از پایین به بالا قطع کند و بالای کی جن سن قرار بگیرد.
چیکو اسپن فقط  باید به کی جن سن غلبه کند تا بالای قیمت و در فضای ازاد قرار بگیرد
با توجه به موارد فوق انتظار میرود مقاومت 270 تومان شکسته شود.

image

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید