شاخص فراوردهای نفتی در درون یک   کانال صعودی در حال نوسان است  که در اخرین حرکت نزولی خود  بعد از یک اصلاح60 درصدی مجدا آهنگ صعودی به خود گرفته است . با توجه به گارد موج صعودی و اینکه باند پایینی چنگال از قیمت حمایت می کند انتظار میرود قیمت بار دیگر به سمت سقف کانال و خط میانی چنگال حرکت کند.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید