نماد دتولید در محدوده 430 تومان به سطح حمایتی کلاسیکی خود خواهد رسید اما خرید جذاب در محدوده کف کانال و قیمت 400 تومان ایجاد خواهد شد. می توان رفتار بازار را در هر دو سطح زیر نظر داشت. و  با تغییر حجم و واکنش بازار وارد معامله خرید شد.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط