نوسانات اخیر قیمت در این نماد را می توان در درون یک کانال صعودی توجیه کرد  که سه تماس  و واکنش در سقف و دو تماس و واکنش در کف اعتبار این کانال را تایید کرده است. اکنون در محدوده 480 تومان قیمت  برای بار سوم به کف کانال و 78.6 درصد فیبوناچی ریتریسمنت خواهد رسید که می تواند به رالی نزولی خاتمه بدهد. این رفتار منظم قیمت در نمودار P&F  به وضوح مشخص است . بهتر است تحرکات قیمت را در این محدوده با دقت بیشتری رصد کنیم.

2017-07-08_084717

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید