رفتار منظم قیمت این نماد بازار پایه ای احتمال  درست بودن تحلیل بر روی رفتار قیمت را افزایش داده است. همانطور که مشاهده می کنید قیمت بعد از برخورد با سقف کانال متوقف شده و شروع به اصلاح خود کرده است. ارایش حرکتی قیمت از سمت کف کانال به سقف آن به گونه ای است که  به نظر میرسد قیمت در حال ساختن یک 5 موجی صعودی است که اکنون در موج 4 قرار داریم. هدف این موج  در محدوده 480 تومان قرار دارد . با شناسایی انتهای موج 4 می توان برای  استفاده از موج 5 وارد نماد شد. بهتر است تحرکات قیمت را در محدوده هدف مشخص شده زیر نظر داشت.
در نمودار P&F اصلاح قیمت از سقف را می توان در درون یک کانال نزولی قرار داد . خروج از این کانال از بالا میتواند تریگری برای ورود به نماد باشد.

image

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط