در نمودار تعدیل شده این نماد در دو تایم فریم هفتگی و روزانه  با وجود تشکیل سقف بالاتر از سقف قبلی  در قیمت، اندیکاتورهای MACD و RSI از ساختن سقف جدید ناکام مانده اند و در نمودار یک واگرایی معمولی  منفی شکل گرفته است که این الگو هر گونه ورود به نماد را در این قیمتها  پر ریسک می کند. با توجه به آرایش قیمت انتظار میرود قیمت حداقل تا محدوده 330 تومان افت کند.
شایان ذکر است به هر دلیل قیمت بار دیگر ممنتوم صعودی بگیرد به نحوی که اندیکاتورها نیز بر سقف قبلی خود غلبه کنند می توان برای وورد به نماد مجددا رفتار قیمت را مطالعه کرد.

image

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید