قیمت سهم ومعادن در محدوده PRZ یک الگوی سیمتریکال قرار دارد. محدوده خرید جذاب و امن 116 تومان است چرا که کف کانال صعودی نیز در این محدوده قرار دارد. به نظر نمیرسد در این نماد شاهد اصلاح بیش از این قیمت باشیم و بیشتر اصلاح نماد در بعد زمان خواهد بود.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید