قندقزوین که روز گذشته به تابلوی معاملات برگشت به محدوده ای حساس تکنیکی نزدیک می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید محدوده 380 تومان سقف کانال و سقف تاریخی قیمت در حالت تعدیل شده است. لذا غلبه بر این مقاومت کاره ساده ای نخواهد بود.درصورت شکست این سطح مقاوت بعدی در محدوده 410 تومان قرار دارد اما شکست مقاومت تاریخی قیمت می تواند اهداف بسیار بالاتری را برای قیمت رقم بزند.

image

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید