نفت ایرانول اما از هم گروهی خود رفتار و حرکت کم رمق تری را نشان میدهد. چرا که قیمت نتوانسته از اجزای ایچیموکو فاصله بگیرد و انها را به دنبال خودبکشد. چنانچه قیمت بتواند سقف 935 تومان را با قدرت بشکند  هدف بعدی قیمت در محدوده 1100 تومان خواهد بود.
همچنین از انجا که قیمت نتوانسته با حمله به کف کانال به قیمتهای پایین تری دست پیدا کند برای رسیدن به سقف کانال تلاش خواهد کرد.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید