قیمت هر سهم نفت بهران در حالی در محدوده 990 تومان معامله می شود که از حمایت میانگبنهای اصلی خود برخوردار است. همانطور که مشاهده می کنید قیمت بالای تمام اجزای ایچیموکو قرار دارد چیکو اسپن در فضای ازاد قرار دارد و قیمت رفته رفته به سقف قبلی خود نزدیک میشود. چنانچه قیمت موفق به شکست سقف قبلی شود انتظار میرود تا محدوده سقف کانال فرضی  و قیمت 1180 تومان پیشروی کند. شایان ذکر است مادامیکه قیمت بالای اجزای ایچیموکو است می توان با قیمت همراهی کرد.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید