image

  • خلاصه مدیریتی

 

شرکت در یک نگاه:

image

 

      معرفی شرکت

 

کلیات:

شرکت سهامی صنایع خاک چینی ایران در تهران به ثبت رسید. موضوع فعالیت شرکت عبارت از کشف و استخراج و احداث کارخانجات و تاسیسات شستشو، تصفیه و تغلیظ کائولن صنعتی و سایر مواد اولیه ساخت سرامیک و فروش آنها در داخل و یا خارج از کشور به منظور پیشبرد موضوع شرکت و نیز انجام هر گونه فعالیت مالی، بازرگانی و صنعتی و تحقیقات علمی و فنی بطور مستقیم یا غیرمستقیم که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد، است.

 

ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ 30/01/1396 به شرح جدول زیر می­باشد:

image

 

image
*** نکته: شرکت در نظر دارد در سال 1396  به پيشنهاد هيئت مديره از محل اندوخته و مطالبات و آورده نقدی به مبلغ 325000 (ميليون ريال) اقدام به افزايش سرمايه نمايد.

صورت سود و زیان برآوردی:

برآورد سود سالجاری:

در بخش اول از این تحلیل به محاسبه سود شرکت در سال جاری و ارائه ریز محاسبات برای برآورد سود پرداخته شده است.

1)       پیش بینی:

سود شرکت برای سال 1395 و 1396 با سرمایه 175،000  میلیون ریال به ترتیب  به ازای هر سهم 1736 ریال و 2241 ریال در محتمل‌ترین حالت  برآورد شده است. ریز محاسبات در جدول زیر آمده است:

 

     صورت سود و زیان برآوردی سال 1395 و 1396:

      image

   *** شایان ذکر است که در صورت استفاده از سناریوی دوم بهای  تمام شده کالای فروش رفته سود هر سهم تا 2328 ریال قابل افزایش می باشد.  

       نسبت هر یک از اقلام سود و زیان به فروش:

image

همانطور که در جدول بالا به تصویر کشیده شده است حاشیه سود ناخالص شرکت در طی چند سال گذشته به طور میانگین 69 درصد بوه است. از همین رو نسبت بهای تمام شده به مبلغ فروش معادل 31 درصد می باشد که شرکت هر ساله در ارائه بودجه خود احتیاط نموده است به طوری که نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت در سال 1394 بر اساس بودجه سه ماهه معادل 37% و در نهایت به 30% کاهش یافته است و برای سال 1395 نیز در اولین بودجه ارائه شده بهای تمام شده به فروش معادل 37% و تا کنون در آخرین بودجه اعلامی به 34% کاهش یافته است.

شایان ذکر است که با توجه به بهره برداری رسیدن فاز سوم کائولن فرآوری شده از اواسط سال 1395 افزایش بهای تمام شده تا حدودی منطقی به نظر می رسد اما نباید از روند ارائه بودجه شرکت در گذشته نیز غافل ماند چراکه شرکت در گزارش فعالیت هیئت مدیره خود عنوان نموده است که با بهره برداری از فاز سوم کائولن تغلیظ شده بهای تمام شده کاهش خواهد یافت :

image

***بنابر آنچه که در گزارش فعالیت هیئت مدیره مطرح شده است انتظار داریم که این شرکت هر ساله بهای تمام شده خود را تعدیل نماید.

 

مفروضات در نظر گرفته شده در برآورد سود هر سهم:

برآورد تولید و فروش در سال جاری:

صنایع خاک چینی ایران با تکیه بر ذخائر کائولن زنوز که در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد با تولید محصولات متنوع ضمن کاهش محسوس وابستگی صنایع مصرف کننده به واردات،  ارزش افزوده قابل توجهی در مواد اولیه ذخایر مذکور ایجاد می نماید. فعالیتهای صادراتی این شرکت به کشورهای مختلف نیز باعث ایجاد درآمدزایی ارزی برای کشور و طرح نام ایران به عنوان یکی از کشورهای تامین کننده کائولین در رفع نیاز صنایع چینی و سرامیک تلقی میگردد.

گفتنی است که شرکت صنایع خاک چینی ایران در بخش کائولن(فرآوری شده) 70% بازار داخل کشور را در اختیار دارد و از کل بازار داخلی که معادل 170000 تن می باشد این شرکت در سال 1394 تقریبا 107000 تن از این محصول را به فروش رسانده است.

شایان ذکر است که از اواسط سال 1395 نیز 50 هزار تن به میزان تولید کائولن فرآوری شده این شرکت اضافه شده است که با بهره برداری از این خط در نیمه دوم سال افزایش میزان تولید کائولن فرآوری شده  محسوس می باشد. به نظر میرسد که این خط بتواند برای سال جاری با 100% ظرفیت به تولید بپردازد.

در ذیل جداول مربوط به برآورد مقدار، نرخ و میلغ فروش برای سال مالی جاری و مقایسه آن با سال گذشته ارائه شده است.

image

image

مهمترین محصول این شرکت که به طور عمده در صنعت چینی و سرامیک مورد استفاده قرار می گیرد محصولات تر یا همان کائولن فراوری شده می باشد.  همانطور که در بخش پیشین اشاره شد در سال 1396 به ظریت تولید این محصول 50 هزار تن اضافه می گردد و این در حالی است که خط تولید جدید از اواسط سال 1395 به بهره برداری رسیده است. نکته قابل توجه در این تعیین نرخ فروش می باشد که این امر توسط هیئت مدیره شرکت انجام می پذیرد و به طوری که در جداول نشان داده شده است مهمترین محصول این شرکت در سال 1395 نسبت به سال 1394 هیچ گونه افزایش نرخی نداشته است و اولین پیش بینی شرکت نیز تنها با 3 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1395 گزارش شده است. این در حالی است که نرخهای فروش در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 52% رشد، در سال 1393 نسبت به سال 1392 با 30% رشد و در سال 1394 نسبت به سال 1393 با 19 درصد رشد همراه بوده است. به نظر می رسد که پس از این دوسال بتوان افزایش نرخی 14 درصدی در محصول اصلی و 8 درصد در سایر محصولات برای شرکت تصور بود. 

شایان ذکر است که صنعت کاشی که مواد اولیه خود را از کخاک تهیه میکند نیمه دوم سال گذشته مجوز افزایش 20 درصدی نرخ محصولات خود را دریافت نموده است.

برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته:

مهمترین بخش تشکیل دهنده سرفصل بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت کخاک را دستمزدها و سربار تشکیل میدهد. گفتنی است که معدن کائولن زنوز در منطقه خاور میانه مقام اول را دارد. در جداول ذیل ریز سربار به تصویر کشیده شده است. مبلغ سربار و دستمزد برآوردی متناسب با افزایش نرخ تورم و با در نظر گرفتن افزایش مقدار فروش براورد شده است.

در دو سناریو به برآورد بهای تمام شده این شرکت پرداخته شده است در سناریوی اول با در نظر گرفتن بهای تمام شده هر محصول برای شش ماهه اول سال 1395 با رشدی 20 درصدی و با احتساب افزایش مقدار فروش براورد شده است.

و در سناریوی دوم ریز سربار و دستمزد به تصویر کشده شده است:

سناریوی اول:

image

در این سناریو همانطور که پیداس از بهای تمام شده محصول در شش ماهه اول سال 1395 استفاده شده است شایان ذکر است که حاشیه سود ناخالص این شرکت در دوره های 6 ماهه اول سال 1395 و شش ماهه او سال 1394  و عملکرد کل سال 1394 به طور میانگین معادل 70 درصد بوده است و این در حالی است که شرکت در بودجه سال جاری خود این حاشیه را به 65% کاهش داده است.

سناریوی دوم:

image

image

image

در سناریوی دوم با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش در مقدار فروش نسبت به شش ماهه سال 1395 بهای تمام شده به طور تقریبی 25 میلیارد تومان برآورد شده است.

سایر مفروضات جهت برآورد سود هر سهم:

هزینه های عمومی و اداری، درآمدهای عملیاتی، هزینه های مالی، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری، درآمدها و هزینه های متفرقه و ... با توجه به عملکرد سال گذشته و با توجه به عملیات پیش روی شرکت برآورد شده اند.

برآورد مالیات:                                                       

مالیات سود قبل از کسر مالیات با خارج کردن درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و غیر عملیاتی از این سرفصل محاسبه شده است.

***نکته:

*** افزایش سرمایه پیش رو:

image

شرکت در نظر دارد که سرمایه خود را به میزان 180 % افزایش دهد.

***عدم فروش واحد تجاری:

image

پتانسیلهای شرکت:

**طرح توسعه تولید بلوک و پانل گازی:

علاوه بر به ظرفیت کامل رسیدن خط تولید محصولات فرآوری شده در سال جدید، شرکت طرح تولید بلوک و پانل سبک گازی را در برنامه دارد که این طرح نیز به نوبه خود اثر به سزایی در سودآوری شرکت خواهد داشت.

 **سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت:

همانطور که پیداس این سرمایه گذاریها از دو بخش بورسی و غیر بورسی تشکیل شده است. نکته قابل تامل سهم سرمایه گذاری  شرکت در شرکت توسعه معادن طلای کردستان می باشد که ده درصد است. گفتنی است که این شرکت کار مطالعاتی خود را بر روی معدن طلای سقز از سال 1392 آغاز نموده است شایان ذکر است که  ذخیره طلای این معدن ۱۴ تن طلای خالص می باشد.

 اکنون بعد از گذشت 4 سال شاید بتوان انتظار داشت که تاثیرات این سرمایه گذاری نیز نمایان شود.

شایان ذکر است که صدر تامین سهام دار عمده خاک چینی نیز مالک 75 درصدی این شرکت می باشد.

سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت در جدول ذیل به تصویر کشیده شده است:

image

**سیاست تقسیم سود:

بر اساس سنوات گذشته شرکت تقسیم سود حداکثری را در مجامع خود مطرح نموده است که با توجه به پیش رو بودن مجمع این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری، هیئت مدیره تقسیم 155 تومانی سود را پیشنهاد نموده است.

شایان ذکر است که این سهم با توجه به سود تحلیلی هر سهم و با عنایت به

شرکت در مجمع بعد از مجمع پی بر ای کمتر از 5 خواهد داشت و این در حالی است که با داشتن سهم 70 درصدی در این صنعت ریسک قابل توجهی شرکت را تهدید نمیکند. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید