2017-04-18_102606
در این گزارش به محاسبه NAV و سود هر سهم شرکت توسعه اقتصادی آرین در سال 95 پرداخته شده است.
     شرکت در یک نگاه

2017-04-18_101859
 
     تاریخچه و موضوع فعالیت
بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و یکم فروردین ماه 1379 و در چهرچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس ماده واحده قانون تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/09/1379 شورای پول و اعتبار، وفق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شود. همچنین به موجب مجوز شماره 288318/89 مورخ 24/12/1389 صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10/01/1390 تحت شماره 299331 و شناسه ملی 10320504669 نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ 17/09/1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. سهام بانک در تاریخ 24/01/1390 در فرابورس تهران پذیرفته شد و از تاریخ 30/01/1390 در فهرست قیمتهای فرابورس قرار گرفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/01/1391 طی اطلاعیه‌ای در تارنمای خود اعلام کرده که مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین به موجب مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 16/12/1390 لغو گردیده و در تاریخ 11/07/1391 وجوه سرمایه و علی‌الحساب افزایش سرمایه بانک را عودت داده است.
به استناد مجوز بانک مرکزی به شماره 199582 و مورخ 06/07/1392 و همچنین مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 238575/121 مورخ 10/07/1392 مبنی بر موافقت با تغییر کاربری شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 28/07/1392 برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت از بانک الکترونیکی آرین به توسعه اقتصادی آرین تغییر و اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه فرمت سازمان بورس در 56 ماهد و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
مرکز اصلی شرکت در تهران، خ ولیعصر، جنب پمپ بنزین پارک ساعی، برج سرو ساعی، واحد 1706 واقع است.
موضوع فعالیت شرکت مطابق ماده (2) اساسنامه عبارت‌است از:
مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری خدماتی، مدیریتی، تجاری، بازاریابی و بازرگانی داخلی و خارجی و به طور مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری در تاسیس شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، صنعتی و مواد اولیه، تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و اداره شرکتها یا کارخانجات صنعتی، واحدهای خدماتی، پیمانکاری و ساختمانی، مشارکت در کلیه پروژه‌های صنعتی، ساختمانی و تولیدی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، خرید سهام واحدهای تجاری، خدماتی، تولیدی و صنعتی، اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه‌های مختلف و هر نوع فعالیت مجاز و مرتبط با موضوع شرکت و موضوعات فرعی خرید و فروش هر گونه سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیره و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.


     ترکیب سهامداران
 2017-04-18_102005

    

تغییرات سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 700.000 میلیون ریال (شامل تعداد 700.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) بوده است که با تفویض اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 30/04/1394 به هیئت مدیره و مصوبه هیئت مدیره به تاریخ 28/05/1394، افزایش سرمایه 100 درصدی تا مبلغ 1.400.000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد موافقت قرار گرفت. لازم به ذکر است افزایش سرمایه فوق در تاریخ 26/12/1394 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و در همان تاریخ نسبت به درج آگهی ثبت افزایش سرمایه در سایت کدال اقدام شد.
در حال حاضر شرکت توسعه اقتصادی آرین با سرمایه بالغ بر 1.400.000 میلیون ریال در حال فعالیت می‌باشد.


     برآورد ارزش روز خالص ارزش دارایی‌های شرکت
ارزش روز سهام شرکت توسعه اقتصادی آرین بر اساس روش خالص ارزش دارائی‌ها در تاریخ نهم اسفند ماه سال 1395 و با توجه به محاسبات ذیل که توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ و به استناد صورت‌های مالی 30/09/1395 انجام شده است بالغ بر مبلغ 1.016 ریال برای هر سهم و کلاً مبلغ 1.421.950 میلیون ریال تعیین و اعلام می‌گردد.

2017-04-18_102050
 
ریز محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی‌ها در تاریخ 09/12/95 و ارزش ذاتی هر سهم به ترتیب به شرح ذیل است؛

 2017-04-18_102150
2017-04-18_102232

کاهش دارایی‌های جاری به مبلغ 22.705 میلیون ریال نسبت به بهای تمام شده مربوط به کاهش ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های جاری (کوتاه مدت) می‌باشد که محاسبات آن به شرح زیر است؛
 

2017-04-18_102308

افزایش دارایی‌های غیرجاری به مبلغ 79.626 میلیون ریال نسبت به بهای تمام شده مربوط به افزایش ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌باشد که محاسبات آن به شرح زیر است؛
 

2017-04-18_102345


برای برآورد ارزش ذاتی شرکتهای سرمایه‌گذاری ایران و بازرگانی پتروشیمی از گزارش کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ 03/09/1395 استفاده گردیده است.


نکات مهم برآورد NAV؛
-    ارزش ذاتی هر سهم بر اساس گزارش ارجاعی از سوی کارشناس رسمی دادگستری مورخ 30 آذر 95 بر اساس صورتهای مالی 31/06/1395 معادل 1.047 ریال برآورد شده بود که با اعمال تعدیلات لازم به 1.016 ریال کاهش یافته است.
-    دلیل اصلی کاهش ارزش ذاتی سهام شرکت در این گزارش نسبت به گزارش کارشناس رسمی دادگستری کاهش ارزش روز سهام شرکت‌های بورسی یوده است.
-    با توجه به واگذاری 100% سهام شرکت اندیشه تجارت حافظ به بهای اسمی (به بهای تمام شده) و به مبلغ 500.000 میلیون ریال به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت غرب آسیا (سهامدار عمده شرکت توسعه اقتصادی آرین) بابت بدهی به سهامدار عمده مزبور به دلیل پرداخت مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت اندیشه تجارت حافظ، مبلغ 20.000 ریال هزینه نقل و انتقال و مالیات تحت عنوان زیان دو ماهه منتهی به 09/12/1395 در گزارش اعمال شده است.
-    دارایی‌های سهام شرکت عمدتاً وثیقه نزد بانک‌های مختلف بوده و در چنین مواردی اگر طلب بانک‌ها به موقع پرداخت نشود بانک‌ها اقدام به فروش سهام مزبور خواهند نمود. از آنجا که در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار سرمایه دارایی سهام شرکت از نقدشوندگی پایینی برخوردار است، اقدام احتمالی فروش سهام توسط بانک‌ها به قیمتهای پایین‌تر از قیمت جاری اعمال خواهد شد که تاثیر کاهشی بر ارزش روز خالص دارایی های محاسبه شده شرکت خواهد داشت.

 

     برآورد سود هر سهم شرکت

2017-04-18_102424


درآمدهای عملیاتی شرکت از سه بخش درآمد حاصل از سود سهام، سود (زیان) حاصل از فروش سهام و درآمد قراردادهای بازرگانی به دست می‌آید.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام با توجه به وضعیت بازار سرمایه در سال 95 و عملکرد شرکت در نه ماهه نخست صفر در نظر گرفته شده است.
درآمد حاصل از قراردادهای بازرگانی نیز به دلیل ناچیز بودن مبلغ در محاسبات لحاظ نشده است.
ریز محاسبات مربوط به درآمد حاصل از سود سهام به شرح زیر است.

2017-04-18_102518
 
درآمد فوق تماماً مربوط به سهم از سود سهام مصوب سال مالی 95 شرکتهای فوق‌الذکر است.
برای شرکتهایی که مجمع آنها بعد از آذر ماه سال 95 تشکیل می‌شود مجموعاً 2 میلیارد تومان سود سهام در نظر گرفته شده است.
قسمت اعظم سود شرکت در سال 94 مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌باشد که با توجه به صورتهای مالی هلدینگ خلیج فارس، نمی‌توان برای سال 95 سودی برای این شرکت بازرگانی متصور بود.
هزینه‌های مالی شرکت با توجه به رشد مانده تسهیلات در 9 ماهه نخست سال 95 به صورت خطی و متناسب با عملکرد 9 ماهه لحاظ شده است.
هزینه های اداری و عمومی بصورت خطی نسبت به نه ماهه اول سال 95 محاسبه شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط