با درج نماد شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در بازار دوم معاملات فرابورس، این زیرمجموعه ملی مس آماده انتقال از بازار پایه شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی پذیرش 18 اسفند سرمایه گذاری مس سرچشمه در بازار دوم معاملات فرابورس، این شرکت زیرمجموعه ملی مس ، بعد از رعایت دو شرط مربوط به ماده 37 و 38 دستورالعمل پذیرش،عرضه و نقل و انتقال در فرابورس ، آماده  انتقال از بازار پایه شد.

"سرچشمه" 150 میلیارد تومانی به عنوان صد و پنجاه و پنجمین شرکت در گروه سرمایه گذاری ها و زیر گروه سایر واسطه های مالی درج نماد شده و آخرین قیمت هر سهم آن در 3 اسفند ، 303 تومان بود و نماد این شرکت به دلیل ارائه اطلاعات با اهمیت بسته است.