بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خانوار شهری در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به بهمن ماه سال جاری تغییری نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه سال جاری شاخص کل عدد 240.7 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.

بر این اساس نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خانوار شهری در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1395  نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد است که نسبت به بهمن ماه سال جاری تغییری نکرده است.

همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه قبل (تورم نقطه به نقطه) هشت درصد است که نسبت به 7.1 درصد ماه قبل 9 دهم واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم، شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" در این ماه به رقم 291.9 نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده "خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در طی 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.6 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه  نیم واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکیها در ماه مورد بررسی به عدد 290.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش یافت است.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.9 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 7.4 درصد است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در اسفند ماه سال 1395 به رقم 223.1 رسید که نسبت به ماه قبل یک دهم درصد کاهش داشته است.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل شش درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.4 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری سه دهم واحد درصد کاهش یافته است.