شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات فرابورس پذیرش شد تا با رعایت دو شرط ، به بازار جدید منتقل شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه که با سرمایه 150 میلیارد تومانی در بازار پایه فرابورس حضور دارد، با پذیرش در بازار دوم معاملات روبرو شد.

براساس این گزارش، "سرچشمه" که از زیرمجموعه های شرکت ملی مس بشمار می رود و در بازار سرمایه هم فعال است در صورت رعایت دو شرط مربوط به ماده 37 و 38 دستورالعمل پذیرش،عرضه و نقل و انتقال در فرابورس به بازار جدید منتقل می شود.

طبق ماده 37 این دستورالعمل ، درج نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخ های فرابورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش است. درصورت عدم احراز این موارد ظرف 6 ماه از زمان پذیرش، پذیرش اوراق بهادار در فرابورس لغو می شود.

در ماه 38 هم آمده است: عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس باید حداقل 5 روز و حداکثر 4 ماه پس از درج ، صورت گیرد. در صورت عدم عرضه اوراق بهادار ظرف مدت مذکور، پذیرش آن در فرابورس لغو شده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود.

آخرین قیمت هر سهم "چمشه" در 3 اسفند سال جاری ، 303 تومان بود و نماد آن به دلیل ارائه اطلاعات بااهمیت بسته است.