فملی:
قیمت هر سهم فملی چنانچه حمایت 184 تومان را از دست  بدهد سطح 175 تومان را  هدف قرار خواهد داد و اولین مانع  ریزش قیمت این سطح  خواهد بود اما چنانچه قیمت به محدوده  واکنش نشان ندهد  حمایت کلیدی بعدی سطح 165 تومان  قرار دارد که PRZ الگوی  خفاش  است خواهد بود . بهتر است رفتار قیمت را  در این دو سطح کلیدی رصد کنیم.

image

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید