توریل:
رفتار قیمت در نماد توریل را می توان در درون یک کانال افقی مدل کرد که اکنون قیمت در میانه این کانال قرار دارد و همانطور که مشاهده می کنید در سمت چپ نمودار و در گذشته بارها به ان واکنشن نشان داده است. چنانچه قیمت بار دیگر به این محدوده واکنش نشان بدهد انتظار میرد یک رالی صعودی تا سقف کانال ومحدوده قیمتی 280 تومان شکل بگیرد. اما اگر این سطح حمایتی از دست برد قمیت تا 160 تومان افت خواهد کرد.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید