image

شرکت صنعتی بهشهر با نماد غبشهر مجمع عمومی عادی سالیانه خود را در تاریخ 18/12/1395 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار کرد. شرکت در سال مالی 1395 خود 372 ریال به ازای هر سهم سود خالص محقق کرده ­بود ومقرر گردید که 80% از سود خالص سال را بین سهامداران تقسیم کند.

بند حسابرسی

بند4 حسابرسی-صورت تطبیق مقداری و ریالی مانده حساب­های فی مابین با شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابتدای سال 1383 تا پایان سال مالی مورد گزارش تهیه نگردیده است . همچنین پاسخ تاییدیه مستقل درخواستی این موسسه از شرکت بازرگانی دولتی ایران تا کنون دریافت نگردیده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت تطبیق مقداری و ریالی مانده حسابهای فی مابین شرکت با شرکت بازرگانی دولتی ایران و نیز دریافت پاسخ تاییدیه درخواستی بر صورتهای مالی سال مالی مورد گزارش ضرورت می­یافت، در حال حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی­باشد.

توضیحات مدیرعامل: مانده حساب­های فی مابین شامل اجاره مخازن ، روغن خام دریافتی برای تولید کالای سوبسیدی و سوبسید دریافتی است. که در مورد اجاره مخازن مغایرتی نداریم ولی مبلغ اجاره را پرداخت نکردند و شرکت شکایت کرده و قرار برآن شد که در دانه­های روغنی به غبشهر تخفیف بدهند.در مورد مغایرت روغن خام دریافتی کالای سوبسیدی و سوبسید مغایرت وجود دارد که در حال پیگیری آن هستیم.

حواشی مجمع:

مدیرعامل شرکت توضیح داد که ارقام فروش گزارش ماهانه شرکت به صورت ناخالص است (به دلیل آنکه تخفیفات اعمال نشده است.)

غبهشر 3.3% از سهم بازار را به خود اختصاص داده­است و با توجه به افتتاح کارخانه روغن کشی نوید خلیج فارس در بندر امام خمینی که در زمینه روغن کشی و تصفیه روغن ­های صنف و صنعت فعالیت می­کند و کارخانه گروه میهن در زمینه روغن خانوار، شرکت در کوتاه مدت احتمال کاهش فروش خواهد داشت .رقبای جدید در کوتاه مدت محصولات خود را زیر قیمت می فروشند اما غبشهر در بلندمدت مشکلی نخواهد داشت .

شرکت از محل فروش دانه­های روغنی زیان شناسایی می­کند اما با توجه به آنکه شرکت از 20% عوارض گمرکی شامل معافیت 10% می­شود با خرید دانه­های روغنی ، لذا شرکت رویه قدیم را ادامه خواهد داد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید