مجموعه مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به جهت ارتقاء دانش مالی فعالان بازار سرمایه و دانشجویان جویای کار اقدام به برگزاری کلاسهای تخصصی در این جوزه نموده است.

 اگر نیاز دارید که دانش مالی خود را در این حوزه بهبود ببخشید با ما همراه شوید.

مجل برگزاری کلاسها در محل شرکت خواهد بود. در صورت ثبت نام گروهی، برگزاری کلاسها در محل شرکت آن گروه محترم نیز امکان پذیر است

برای ثبت نام دوره ها از لینک های زیر استفاده کنید: 

فهم و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مقدماتی

(سر فصل ها)

دوره تحلیل بنیادی پیشرفته

(سر فصل ها)

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

(سر فصل ها)

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

سر فصل ها