روی :
همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده  قیمت روی به سقف کانال صعودی خود بر خورد کرده است. این در حالی است که اندازه حرکت قیمت در گام صعودی قبلی و در موج AB  با اخرین موج صعودی( BC )برابر شده است. هرچند به لحاظ زمانی قیمت در صعود اخر،زمان کمتری را سپری کرده است اما آرایش قیمت به گونه ای است که شکست این سطح مقاومتی قوی بعید به نظر میرسد و انتظار میرود قیمت تاز این محدوده در فاز اصلاح قرار بگیرد.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید