برآورد سود سال جاری

   در این تحلیل به محاسبه سود شرکت مارگارین در سال جاری و ارائه ریز محاسبات برای برآورد سود پرداخته شده است.

1. پیش بینی

 

   سود شرکت مارگارین (غمارگ) برای سال جاری با سرمایه 360,000  میلیون ریال به ازای هر سهم 564 ریال برآورد شده است. ریز محاسبات در جدول زیر آمده است:

clip_image002

2. نحوه برآورد درآمدها

   تولید و درآمد حاصل از فروش به شرح جداول زیر برآورد شده است:

clip_image004

محصول  شرکت همانطور که در جدول مشخص می باشد، روغن نباتی است که عمدتاً تحت برند آفتاب تولید و به فروش می رسد. در جدول نرخ روغن نباتی، تحت جو رکودی حاکم و رقابت میان تولیدکنندگان روغن، نرخ ها در سه ماهه اول تا حدودی نسبت به دوره های قبلی کاهشی بوده است که به دلیل اعمال تخفیفات بیشتر می باشد.

 

3. نحوه برآورد بهای تمام شده

   بهای تمام شده فروش و ارایه خدمات برای سال مالی 95 به شرح زیر پیش بینی شده است.

clip_image006

   ریز محاسبات مربوط به برآورد هر قلم از اقلام بهای تمام شده به شرح زیر است

3- الف) هزینه مواد

ضرایب مصرف برای سال جاری مشابه ضرایب مصرف سال 94 درنظر گرفته شده است.

جهت برآورد نرخ روغن خام مصرفی در سال 95، تغییرات نرخ روغن جهانی و نرخ یورو در نرخ های واقعی مصرف روغن خام در سه ماهه اول سال جاری اعمال شده است. 

نزدیک به 60% روغن خام مصرفی شرکت در سال قبل از کشور سنگاپور صورت گرفته است. در نمودار زیر نرخ روغن پالم در شرق آسیا نشان داده شده است. مشخص است که نرخ های جاری نسبت به میانگین نرخ های سه ماهه اول کاهش محسوسی داشته است.

clip_image008

3- ب) هزینه دستمزد و هزینه سربار

با 12%  رشد نسبت به سال قبل درنظر گرفته شده است.

 

4. برآورد سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

    هزینه های فروش، عمومی و اداری شرکت که عمدتا مربوط به هزینه حمل و حقوق و دستمزد اداری می باشد،  به نسبت مبلغ آن در سه ماهه اول محاسبه شده است.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی مشابه بودجه لحاظ شده است.

5. برآورد درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

هزینه مالی با توجه به مانده تسهیلات شرکت در پایان سال 94 و نرخ تسهیلات دریافتی مطابق جدول برآورد شده است.

clip_image010

  سایر اقلام صورت سود و زیان برای سال جاری برابر با بودجه اعلامی درنظر گرفته شده است.

6. برآورد مالیات

با توجه به نرخ واقعی مالیات سال 94  محاسبه گردیده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید